ფუნქციონალი
ძირითადი მოდულები
სტანდარტული სალაროს მოდული 
კვების ობიექტის სალაროს მოდული 
შესყიდვები RS-ს მეშვეობით 
დაბრუნება RS-ს მეშვეობით 
პროდუქციის ჩამოწერა 
სალაროს მართვა
ნაშთების მართვა 
საწყობების მართვა 
კატეგორიების მართვა 
დავალიანებების მართვა 
ხელშეკრულებების მართვა 
გადაადგილება საწყობებს შორის 
პერსონალის მონაცემების მართვა 
პერსონალის ფუნქციონალის მართვა 

 ინვენტარიზაცია 
ინვენტარიზაცია ჯგუფით 
ინვენტარიზაცია მომწოდებლით 
ინვენტარიზაცია შედგენილი სიით 

 დამხმარე მოდულები 
სალაროს წიგნი 
აქციების მართვა 
ავტომატური ბექაფი 
დაგროვების მოდული 
ლოიალობის მოდული 
ავტონომიური სალარო 
ავტომატური შეკვეთები 
კალკულაცია და წარმოება 
პროდუქციის კონვერტაცია 
საათობრივი ფასდაკლებები 

 რეპორტები 
შესყიდვების რეპორტები 
რეალიზაციის რეპორტები 
საქონლის მოძრაობის რეპორტი 
რეალიზაციები ზედნადებით 
 ინტეგრაცია 
BOG იმპორტი (xlsx) 
TBC იმპორტი (xlsx) 
TBC იმპორტი (ინტეგრაცია) 
სალარო აპარატების ინტეგრაცია 
საბანკო ტერმინალის ინტეგრაცია 
ჭკვიანი სასწორების ინტეგრაცია 
შტრიხკოდის სკანერის ინტეგრაცია 
ჩამონათვალის პრინტერის ინტეგრაცია